Horizon test

Horizon testen er en screeningstest af op til 274 genetiske sygdomme.

Du kan se en liste over alle de sygdomme, som Horizon testen undersøger HER

Alle mennesker er bærere af 4-6 forandrede gener, som hvis de arves i dobbelt dosis, vil give en genetisk sygdom hos det kommende barn. Disse sygdomme er heldigvis meget sjældne men opstår pludselig i en familie uden varsel. Dog er der i nogle etniske familier en større hyppighed af arvelige sygdomme.

Begge de kommende forældre skal være bærer af det samme sygdomsgen for at kunne give det videre til sit barn. Det kalder man, at man har et autosomal ressesiv gen for sygdommen. Hvis både den kommende far og mor har det samme syge gen, vil der for hvert af deres kommende børn være en risiko på 25% for at barnet har sygdommen. Mens chancen for at det kommende barn blot er bærer eller helt rask er 75%.

Book tid online

 


Man kan også være bærer af en kønsbunden sygdom. Det vil betyde at det oftest er drengebørn, som bliver syge. Undersøgelse for X-bunden sygdom udføres kun på kvinder.

 

 

Hvem er Horizon testen velegnet til.

Horizon testen er velegnet til alle, som gerne vil udelukke eller få viden og man skulle være bærer af et sygdomsgen, som kan gives videre til de næste generationer.  Det kunne være cystisk fibrose som er en af de hyppigste gensygdomme i Danmark. Eller forskellige muskelsvind sygdomme som Spinal muskel atrofi eller Duchenne/becker muskel dystrofi. I alt 274 gen sygdomme kan undersøges.

Horizon testen kan også tages forud for at man planlægger graviditet eller i graviditeten. Den viser ikke om det kommende barn er syg, men om de kommende forældre har et sygdomsgen.

Testen udføres kun på personer over 18 år.

 

Hør hvorfor Jeannie og Michael fik foretaget en Horizon gentest hos Ultralydklinikken

 

 

 

Hvad er fordelen ved at få en Horizon screening test for genbærer status.

Hvis begge de kommende forældre har samme sygdomsfremkaldende gen kan det undersøges om barnet har sygdommen ved en moderkage- eller fostervandsprøve.

Der kan i planlægning af graviditet søges hjælp til at undgå at få et barn med den sygdom, som forældrene er bærer af.

Testen skal kun udføres en gang i livet.

 

 

Hvor lang tid går der før svaret kommer.

Svaret kommer efter 7-10 dage. Ultralydklinikken for Gravide ringer dig op, så snart svaret er kommet.

 

Vi tilbyder Horizon testen med 4 muligheder.

Horizon 4 indeholder cystisk fibrose, fragilt-X, Duchenne muskel dystrofi samt spinal muskeldystrofi.

Horizon 27 indeholder i alt undersøgelse for 27 gen sygdomme inkl ovennævnte.
Adrenoleukodystrophi X-bundet, Alpha-Thalassemia, Batten disease CLN3-relkated, Beta-hemoglobinopathies (including sickle-cell anemia), Bloom sundrome, Canavan disease, Citrulinemia type 1, Cystic fibrosis, Duchenne/Becker muscular dystrophy, Familial dysautonomia, Fanconi anemia group C, Fragile X syndrome, Galactosemia, Gaucher disease, Glycogen storage disease type 1a, Isovaleric acidemia, Methylmalonic aciduria and homocystinuria type cblC, Mucolipidosis type lV, Mucopolysaccharidosis type l (Hurler syndrome), Nieman-Pick disease types A/B, Polycystic kidney disease autosomal recessive, Rhizomelic chondrodysplasia punctata type 1, Smith-Lemli-Opitz syndrome, Spinal muscular atrophy, Tay-Sachs disease, Tyrosinemia type 1, Zellweger spectrum disorders PEX1-related.

Horizon 106 er specielt sammensat til den jødiske befolkning

Horizon 274 indeholder undersøgelse for 274 gener, som det for øjeblikket er muligt at undersøge for. Denne test er velegnet til alle.